top of page

aalloilla ry

Mitä me tehdään?

Aalloilla ry suunnittelee ja järjestää tapahtumia Klamilan satamassa Virolahdella sekä toimii ohjelmayhteistyössä muiden seudun toimijoiden kanssa. Toiminta painottuu tällä hetkellä kesäsesongin tapahtumien ja Aalloilla Festivaalin järjestämiseen. 

Yhdistys ideoi ja kehittää satamaan monipuolista toimintaa ja ideoi uusia tapahtumia ja tempauksia paikallisten, kesäasukkaiden sekä seudulla vierailevien matkailijoiden iloksi. 

miksi me tehdään?

Tavoitteenamme on luoda yhteisöllinen ilmapiiri ja tehokas yhteistyöverkosto kaikkien tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneiden kesken. Haluamme, että jokaisella on mahdollisuus tulla mukaan yhteisölliseen toimintaan ja vaikuttaa tulevien tapahtumien sisältöihin. 

 

Kannustamme paikkakunnan yrityksiä ja yhteisöjä yhteistyöhön oman kotiseudun hyväksi! Tärkeänä pidämme myös sitä, että alueen nuoret voivat osallistua toimintaan matalalla kynnyksellä.

Miten me tehdään?

Kokoamme yhteen tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneita vapaaehtoisia, yhteistyökumppaneita sekä paikallisia yrityksiä & yhdistyksiä ja koordinoimme näiden yhteistyötä tapahtumien aikaansaamiseksi.
 

Järjestetämme maksullisia ja maksuttomia tapahtumia, joissa paikalliset esiintyjät pääsevät esiintymään, harrasteryhmät & yhdistykset esittelemään toimintaansa, käsityöläiset ja pientuottajat myymään tuotteitaan sekä yrittäjät hankkimaan näkyvyyttä.
 

Järjestämme kokouksia, tapahtumissa ja yhdistystoiminnassa tarvittavia koulutuksia
(mm. järjestyksenvalvonta, EA) ja harjoitamme tiedotustoimintaa.

 

Osallistumme kehittämishankkeisiin ja toteutamme itse tapahtumien järjestämistä
edistäviä hankkeita. 

 

aalloilla ry:N säännöt

TULE MUKAAN TOIMINTAAN!

bottom of page